header-text

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“. 

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Mažeikių mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą. 

Tarnyba daugiausia teikia paslaugas vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems: pagalbos į namus ir dienos globos paslaugas. Atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo ypatumus, socialinių paslaugų gavėjų ir jų artimųjų poreikius, buvo pradėtos teikti atokvėpio paslaugos, skirtos darbingiems asmenims, kurie dėl auginamų ar globojamų neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Asmenys turi galimybę laikinai palikti prižiūrimą asmenį BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje ir skirti laiko sau, nuvykti pas gydytojus ar atlikti kitus būtinus darbus. 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba rengia popietes senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kurių metu organizuojamas neaktyvus laisvalaikis – diskusijos, nesudėtingi rankdarbiai, edukacijos. Į šią veiklą aktyviai įsitraukė ir savanoriai – asociacijos „Bendraukime“ nariai, kurie savo idėjomis, energija dalijasi su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis. 

Popiečių dalyviai pagal galimybes patys atvyksta į tarnybą arba yra palydimi artimųjų, socialinių darbuotojų padėjėjų. Dalyvauti popietėse yra kviečiami visi senyvo amžiaus ar neįgalūs asmenys, gyvenantys Mažeikių mieste. Patenkinti gerai praleistu laiku, lankytojai dažnai kitą kartą atsiveda ir savo draugą ar draugę.


Savivaldybės, kuriose veikia iniciatyva:
Mažeikių rajono savivaldybė

Kontaktai norintiems prisijungti prie iniciatyvos:

www.socpaslaugos.lt