header-text

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams

Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais – Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapija ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padaliniu. Numatytos veiklos, įtraukiant į jas savanorius – mokymų projekto savanoriams organizavimas, rankdarbių ir dailės studijos sukūrimas, fotografijos studijos sukūrimas, maisto gaminimo užsiėmimų organizavimas, spektaklių, filmų lankymo organizavimas, skalbimo ir meditacijos terapijos su sensorine įranga vedimas. Iš projekto lėšų buvo įsigyta sensorinė įranga, siuvimo mašinos, fotoaparatai, skalbimo ir džiovinimo įranga. Visos priemonės buvo ir yra naudojamos tolimesnėje Varėnos socialinių paslaugų centro veikloje. Į projekto veiklas įsitraukė 13 savanorių ir 40 Varėnos miesto gyventojų. 2020 m. sausio 24 d. Varėnos rajono savivaldybės bendruomenė, projekto savanoriai ir dalyviai buvo pakviesti į baigiamąjį šio projekto renginį, kurio metu buvo eksponuojamos nuotraukos, kurias įamžino socialinių paslaugų centro lankytojai. Šio renginio metu buvo įteiktos padėkos partneriams už įsitraukimą ir pagalbą įgyvendinant projekto veiklas, centro darbuotojams, kurie rengė, organizavo ir vykdė veiklas. Taip pat ir savanoriams, kurie neatlygintinai skyrė savo laiką, žinias, idėjas žmonėms, kuriems to reikia, ir projekto dalyviams, kurie buvo aktyvūs, kūrybingi ir žingeidūs. Šio projekto ašis galėtų būti Motinos Teresės žodžiai: „Skleiskite meilę visur, kur tik esate – kad kiekvienas, pabuvęs su jumis, išeitų nors šiek tiek laimingesnis“.


Savivaldybės, kuriose veikia iniciatyva:
Varėnos r. sav.

Kontaktai norintiems prisijungti prie iniciatyvos:

Varėnos socialinių paslaugų centras M. K. Čiurlionio g. 61 A, Varėna, tel. Nr. 8 310 51080.